Udruženje SPA – Uspešno završena Mentorska podrška za mlade preduzetnike

0

U okviru projekta „Pokreni biznis – budi svoj“, gde je 30 mladih ljudi iz Pčinjskog okruga prošlo uspešnu obuku za kreiranje digitalnog sadržaja na društvenim mrežama,12 najuspešnijih polaznika dobilo je i mentorsku podršku

Spread the love

Mentorski tim, na osnovu kapaciteta i pokazanog interesovanja, izabrao je 12 mladih, budućih preduzetnika/ca,  koji su dobili mentorsku podršku za izradu biznis planova u skladu sa finansijskim resursima predostavlјenim od strane Fondova, Nacionalne službe za zapošlјavanje i banaka. Ovi izabrani polaznici su dobili kompletnu podršku u svim fazama izrade neophodne dokumentacije.

Mentorska podrška im je pružena na dva načina: preko ličnih sastanaka u mestu stanovanja polaznika i komunikacije putem mejla i telefona. Ova dvostruka podrška omogućila je polaznicima da razviju i usavrše svoje biznis ideje, kako bi bile što uspešnije u predstojećem preduzetničkom poduhvatu.

Projektni tim i tim za monitoring i evaluaciju je izvršio detalјnu analizu svih polaznika i uz stručnu pomoć Mede Želeve, koja je vodila edukaciju, u skladu sa njihovom motivacijom, interesovanjima i sposobnostima, odabrano je 12 mladih preduzetnika koji su dobili  mentorsku podršku.

Polaznici su radili na izradi svojih Biznis planova u svom okruženju. Kako bi se omogućila efikasna komunikacija i rešavanje dodatnih pitanja, mentorska podrška je kontinuirano pružana putem mejla i telefona. Po završetku individualnih radova, polaznici su izradili gotove Biznis planove, pripremlјene za dobijanje finansijske podrške za pokretanje svojih biznisa.

Mentorski rad je bio poveren organizaciji specijalizovanoj za ovakvu vrstu podrške, čime je zatvoren krug odabira, rada i podrške za ovaj period. Mentori su delovali kao važan izvor saveta  i motivacije za svakog pojedinačnog preduzetnika.

Ova uspešno završena mentorska aktivnost predstavlјa korak napred ka podsticanju preduzetničkog duha i razvoju novih biznis ideja u zajednici. Mladim preduzetnicima je sada otvoren put ka uspehu, a udruženje je osnaženo da nastavi da podržava i inspiriše nove preduzetničke talente.

Mentorska podrška je organizovana u okviru projekta „Pokreni biznis – busdi svoj“, koji realizuje „Udruženje SPA“, a finansijski podržava Ministarstvo omladine i turizna Republike Srbije“

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *