Istraživanje: Migranti najbolje prihvaćeni u Preševu

0

Prema istraživanju koje je radilo Udruženje građana Centar za aktivizam Vranje, migranti koji su za vreme,ali i nakon zatvaranja balkanske rute stigli na Jug Srbije najbolje su prihvaćeni u Preševu. 

Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama na uzorku od 300 ljudi starosti od 15 do 65 godina u opštinama Vranje, Preševo i Bujanovac. 

U Preševu, gde je većinsko albansko stanivništvo migranti su najbolje prihvaćeni i od građana i od lokalnih institucija. U Bujanovcu je veći broj onih koji nemaju predrasuda i ksenofobiju ili si uzdržani i nemaju mišljenje o migrantima, dok u Vranju preovladava negativno mišljenje i stav “da nisu potrebni u gradu”. 

Ni u jednoj od ove tri sredine nisu zabeleženi veći incidenti, ali je samo u Preševu ostvarena uspešna integracija u lokalnu zajednicu. 

Inače, prema podacima Centra za aktivizam od 2015. godine kroz Srbiju je prošlo milion ipo izbeglica i migranata, a 2020. godine u našoj zemlji u svakom trenutku bilo je 7000 dok je u svim prihvatnim centrima trenutno boravi oko 6000 migranata. 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *